Merkwaardige bomen in België. 100 bomen en verhalen om te koesteren

Wie kent geen boom die hem op de een of andere manier is bijgebleven? Omwille van de ouderdom, de vorm, het verhaal… Sommige bomen zijn echt tot ons patrimonium gaan behoren en moeten daarom zelfs gerestaureerd worden. Dit boek beschrijft en illustreert een honderdtal fascinerende bomen. Ons interesseren vooral de culturele bomen: grenseiken, dorpslinden, galgenbomen, bomen en sagen uit legenden. Wat ons het meest boeit zijn evenwel de "religieuze bomen": lapjesbomen en bomen met een kapelletje. Ze worden verzameld in het laatste hoofdstuk. De kwaliteit van de foto's is in dat hoofdstuk helaas omgekeerd evenredig aan die van de tekst, want de tekst puilt uit van de achterhaalde stellingen: de bomen waaraan rituelen zijn verbonden zouden gekerstende Keltische of Germaanse cultusplaatsen zijn. Er is geen wetenschapper die dat nog verdedigt. Bovendien is dat deel onprecies in het woordgebruik. Zo moet er bijvoorbeeld gesproken worden over bisschoppen-missionarissen i.p.v. kerkvaders (die ons kwamen bekeren). (ES)
ISBN 90 209 6248 5

Y. DE BEULE & P. GEERTS, Merkwaardige bomen in België. 100 bomen en verhalen om te koesteren, Tielt (Lannoo), 2006
49,95 EUR