De feesten van angst en pijn. Gedichten

In 1918 ontvlucht Van Ostaijen België. Hij is een radicale Vlaming en er is voor hem geen plaats mee in België nadat Duitsland Wereldoorlog verloren heeft. Hij wil steevast dat de Nederlandstalige poëzie de trein van de internationale poëzie niet mist, sluit zich aan bij de avant-garde en schrijft zeer expressionistische gedichten. In Berlijn zien twee bundels het licht: de legendarische Bezette stad (1921) en De feesten van angst en pijn dat nooit afzonderlijk gepubliceerd werd. De bundel verschijnt als een facsimile, begeleid door nota's van Van Ostaijen-specialist Geert Buelens. Het is een prachtige, verrassende uitgave die kleurrijk gestalte geeft aan Vlaanderens grootste avant-gardist. De uitgave is zeer verzorgd en betaalbaar. In deze bundel geeft de dichter lucht aan zijn frustraties. Verrassend bekent hij zich ook als katholiek. (ES)
ISBN 90 77503 62 5

P. VAN OSTAIJEN, De feesten van angst en pijn. Gedichten, Nijmegen (Vantilt), 2006
24,9 EUR