_1 & 2 Petrus, Judas

De Bijbelverhalen die hier exegetisch ontleed worden, zijn zeer moeilijk. Counet spreekt over "metafysische brieven" in de zin dat ze mensen blijven aanspreken over de grenzen van tijd en ruimte heen. Daarnaast zijn het ook spirituele brieven omdat ze geloof, vertrouwen, hoop enz. aanprijzen als alledaagse deugden. Het zijn vaak moeilijke brieven omwille van de beeldtaal en de diverse betekenislagen. Counet reconstrueert langzaam hun theologie en hun geschiedenis. Wat dat laatste betreft: het mag een wonder heten dat Judas de Bijbel gehaald heeft, want Judas citeert het apocriefe boek Henoch als een betrouwbare Gids! (JG)
ISBN 90 6173 838

P. CHATELION COUNET, _1 & 2 Petrus, Judas, Leuven (Vlaamse Bijbelstichting), 2006
15 EUR