Geschiedenis van de dood. Rituelen en gewoonten in Europa

Europa ontwikkelde tijdens haar lange geschiedenis een heel uitgebreid gamma aan omgangsrituelen met het dode lichaam: cremeren, begraven, balsemen, het bewaren van sommige lichaamsdelen (vooral het hart)…De vorm van het graf (van een simpel grafteken tot een groots mausoleum). Van eenvoudig ritueel tot gecompliceerde dodencultus… De Cock beschrijft chronologisch hoe men in Europa met de dood omging van de prehistorie tot nu. Het is echt wel een zeer fascinerende studie en tegelijkertijd een heus naslagwerk. Jammer van het fotomateriaal. Wat is het toch met het Davidsfonds dat het niet zelfden onzorgvuldig te werk gaat met illustratiemateriaal? (NN)
ISBN 90 77942 02 5

L. DE COCK, Geschiedenis van de dood. Rituelen en gewoonten in Europa, Leuven (Davidsfonds), 2006
29,5 EUR