Geheimen uit de kloostertuin. Tuinbeleving als inspiratiebron

Dit is nu eens echt een heel bijzonder boek. De auteur kreeg de kans om een kloostertuin in het Nederlandse Megen te herscheppen tot een "christelijke" tuin. Zeven jaar lang heeft ze er op gestudeerd en aan gewerkt. De tuin moest herinneren aan de hof van Eden en zit vol verhalen en symboliek. Al haar kennis werd toevertrouwd aan dit boek. Ze geeft tips aan mensen die zelf zo een "besloten hofje" willen creëren. De fotografe die de auteur van dienst was, is een absolute meerwaarde. Ze is gespecialiseerd in verstilde foto's. Een ware lust voor het oog en…voor de geest. (EN)
ISBN 90 599 5061 5

T. BRUGGE EN I. ROTTIERS, Geheimen uit de kloostertuin. Tuinbeleving als inspiratiebron, Tielt (Lannoo), 2006