Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland

De debatten over de publieke status van de religie laaien weer fel op onder druk van de zich steeds verder profilerende Islam. In deze bundel steken 19 specialisten de koppen bij elkaar over de positie van de religie in onze samenleving, gecentreerd rond enkele grote thema's: religie en politiek in de publieke sfeer, religie en politiek in sommige "typische" landen (Frankrijk, Turkije en de V.S.) en ten slotte religie in politiek in de hedendaagse debatten (met een bijdrage van De Dijn over het hoofddoekje). Andere prangende vragen die aan bod komen zijn het onderwijs, de laïcité, de staatskerk, de historische ontwikkeling van de kerk-staatsverhouding. (NN)
ISBN 90 8506 202

M. TEN HOOVEN & T. DE WIT (RED.), Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland, Nijmegen (SUN), 2006