Ida van Leuven (ca 1211-1290)

Ida van Leuven dreigde tussen de plooien van de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden te vallen. Enkel nog een naam op de scheurkalender…Het is een cisterciënzerin die een belangrijke rol heeft gespeeld in de "erkenning" van de eucharistie als een mystiek sacrament. Herman Vekeman, expert op het terrein, heeft haar vita uitgegeven bij uitgeverij Damon: de Latijnse tekst, met vertaling en commentaar. Een zeer uitgebreide inleiding situeert Ida in haar 12de eeuwse context. Vekeman kadert feilloos enkele zaken die moeilijk te begrijpen zijn voor mensen van nu, zoals de fameuze badscène (Ida die het Kind wast en Maria die haar Kind onmiddellijk terug wil). (GT)
ISBN 90 5573 727 5

H. VEKEMAN (RED.), Ida van Leuven (ca 1211-1290), Budel (Damon), 2006