God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld

De godsdienstfilosoof en theoloog Smedes heeft al wat sporen verdiend op het terrein van religie en wetenschap. Vooral in het buitenland heeft hij er al veel over gepubliceerd en nu krijgen we ook een overzicht in het Nederlands. Hij verdedigt een eigen, boeiende positie: wanneer op en natuurwetenschappelijke manier over God gedacht wordt, wordt God gereduceerd tot de menselijke maat. Over God kan dan enkel nog gesproken worden binnen natuurwetenschappelijke kaders. Dat is maar beperkt. In de marge van de hoofdproblematiek gaat vanzelfsprekend aandacht uit naar Intelligent Design, wonderen, Big Bang enzovoort. Wat voorkennis is geen overbodige luxe. (EN)
ISBN 90 211 4113 2

T. SMEDES, God en de menselijke maat. Gods handelen en het natuurwetenschappelijk wereldbeeld, Zoetermeer (Meinema),
19,5 EUR