_1900: België op het breukvlak van twee eeuwen

Wie weet dat omstreeks 1900 België tot de top van de geïndustrialiseerde wereld behoorde? Hoe kon men anders de megalomane projecten van Leopold II financieren? Het is tevens de tijd van Horta en Van de Velde: België staat op de culturele wereldkaart. Tegelijkertijd bevat deze belle époque de kiemen van verval: de aankomende wereldoorlog, de Russische Revolutie, de decadentie van de “gay twenties”…Historica Gita Deneckere schetst dit breukvlak tussen twee eeuwen op accurate wijze. Door die nauwkeurigheid verliest ze wel het oproepen van een sfeer zoals Huizinga dat onovertroffen heeft gedaan. Maar misschien zijn dat wel twee aparte genres. Een boeiend stukje geschiedenis ! (NN)
ISBN 90 209 6523 9

G. DENECKERE, _1900: België op het breukvlak van twee eeuwen, Tielt (Lannoo), 2006
19,95 EUR