Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwlijke vorming

Religie in het onderwijs is niet alleen een blijvend debat in België, maar ook in Nederland. In België heeft het katholiek onderwijs de intentie gemaakt om de identiteit wat meer in de verf te zetten. In Nederland loopt het debat zelf of godsdienst al dan niet een plaats moet krijgen in het curriculum. Miedema, godsdienstpedagoog, verzamelde verschillende opinies rond twee centrale vragen: moet religie een schoolvak zijn en verdient dan een “objectieve” benadering de bovenhand op een confessionele? Misschien wordt dit debat in België ook nog gevoerd het komende decennium. Het poeder voor het debat ligt voor het oproepen in dit boek. (ES)
ISBN 90 211 4110 8

S. MIEDEMA (RED.), Religie in het onderwijs. Zekerheden en onzekerheden van levensbeschouwlijke vorming, Zoetermee (Meinema), 2006
18,5 EUR