Brandde ons hart niet? Op zoek naar spiritualiteit voor vandaag

Stockman werd verleden jaar herkozen als algemene overste van de Broeders van Liefde. Hij is vertrouwd met de hele wereld en kan bogen op een rijke ervaring. In dit boek haalt hij fel uit naar valse vormen van spiritualiteit. Spiritualiteit is geen supermarkt en je kan er ook eens niet eventjes mee bezig zij. Ze vergt volle inzet, een leven lang. Ze moet constant gevoed worden… In zijn eigen woorden: spiritualiteit is geen sausje op onze werkelijkheid, maar het zout er midden in. Om zijn ideeën kracht bij te zetten grijpt hij terug naar de rijke bronnen van de christelijke traditie: Augustinus, Benedictus, Franciscus en…Pater Damiaan. Een verkwikkend boek. (EN)
ISBN 90 5826 404 1

R. STOCKMAN, Brandde ons hart niet? Op zoek naar spiritualiteit voor vandaag, Leuven (Davidsfonds), 2006
22,5 EUR