Utopie

Op zeer korte tijd verschenen van dit boek twee drukken. De bekende Nederlandse filosoof Achterhuis denkt geregeld na over de utopie: wat betekent dat woord eigenlijk. Voor de enen is het een zorgeloos paradijs, voor anderen is het een scheldwoord. Achterhuis peilt naar de oorsprong van het utopisch denken en gaat daarbij veel verder terug dan Plato. Hij legt ook de joods-christelijke wortels bloot! Een zeer verrassende studie, opgebouwd uit twee delen: een uitgebreid inleidend essay, gevolgd door de primaire teksten. (JG)
ISBN 90 263 1904 5

H. ACHTERHUIS, Utopie, Amsterdam (Ambo), 2006
18,95 EUR