Marcus de Evangelist. Een directe weg naar het lezen van Marcus

Voor een zeer aanvaardbare prijs krijgt de geïnteresseerde een zeer bijzonder boek in handen. Die kan namelijk rechtstreeks met Marcus kennis maken, omdat het werk de hele Griekse tekst van Marcus bevat, met daaronder een letterlijke vertaling. Het boek is dermate opgevat dat men zelfs stap voor stap Grieks kan leren aan de hand van het evangelie! Natuurlijk wordt het geheel goed voorzien van leessleutels en hulpjes bij het vertalen. De lezer maakt ook kennis met verschillende eigentijdse en oudere vertalingen van het evangelie, zodat gaandeweg de complexiteit van de exegese duidelijk wordt. Echt wel een bijzonder werkinstrument! (NN)
ISBN 99 5573 665 1

H. COURTE & R.EIKEBOOM, Marcus de Evangelist. Een directe weg naar het lezen van Marcus, Budel (Damon), 2006
29,9 EUR