Mijn denken is een hartstocht: een bloemlezing uit de filosofie van de 19de eeuw

Vermoedelijk naar Angelsaksisch model verschijnen ze meer en meer: filosofische bloemlezingen, in dit geval van de 19de eeuw. De periode van Romantiek en realisme, idealisme en rationalisme. De periode van systeembouwers (Hegel, Marx) en individualisten (Novalis, Fiche, Hölderlin). Op religieus vlak wordt de filosofie gedomineerd door Comte, Mill, Marx en Dostojevski. Al die grootheden vindt men hierin terug. Een lijvig boek, uitvoerig en leesbaar ingeleid. (NN)

D. VAN BREDERODE, Mijn denken is een hartstocht: een bloemlezing uit de filosofie van de 19de eeuw, Amsterdam/Antwerpen (Contact), 2002
557 blz. en 45 EUR