Tegendraads lezen. De Schrift vanuit Joods perspectief

Waaijman is de productiefste Nederlandse auteur omtrent spiritualiteit. Een echte expert op het veld en tevens auteur van het standaardwerk over spiritualiteit in het Nederlands. Dit boekje staat stil bij een ondergewaardeerde tak van de spiritualiteit, namelijk de Bijbelse spiritualiteit en meer bepaald vanuit Joods perspectief: geen traditionele exegese maar het lezen zelf staat centraal en vooral wat dat lezen met mij doet als mens op zoek naar god. Buber, Rosenzweig en Levinas zijn Waaijmans gidsen in deze speciale methode die veel weg heeft van de oude Middeleeuwse manier van lezen tot op bepaalde hoogte: een existentiële lectuur die de mans verandert. (NN)
ISBN 90 435 1034 3

K. WAAIJMAN, Tegendraads lezen. De Schrift vanuit Joods perspectief, Kampen (Kok), 2006
15,5 EUR