Deze wereld en God. Modern wereldbeeld en christelijk geloof

Zowel de religie als de wetenschap kunnen de werkelijkheid niet helemaal dekken. Het blijft mensenwerk. In de laatste eeuw zijn de successen van de wetenschap dermate aangegroeid, dat ze God uit de wereld haast hebben verdreven. In dit boek communiceren een bioloog en een theoloog in wederzijds respect voor elkaars visie, maar vanuit hun eigen kijk op de werkelijkheid. Beiden willen elkaar door elkaar laten bevruchten in hun denken en dat maakt de opzet van dit boekje wel uniek. Beiden stellen pertinente vragen aan elkaar. (NN)
ISBN 90 435 1068 8

G.D.J. DINGEMANS & P.G.SMELIK, Deze wereld en God. Modern wereldbeeld en christelijk geloof, Kampen (Kok), 2006
250 blz. en 18,5 EUR