In Iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof

Het begrip heeft de Van Dale gehaald: ietsisme. De populaire trend waarbij mensen weliswaar niet meer in God, maar toch in Iets geloven. Een aantal Nederlandse theologen en filosofen buigen zich kritisch over het verschijnsel. Ofwel vanuit het perspectief van de afwijzing ofwel vanuit het perspectief van de kansen die het fenomeen biedt. Een boeiende bundel. (NN)
ISBN 90 435 1219 2

K. BIEZEVELD E.A., In Iets geloven. Ietsisme en het christelijk geloof, Kampen (Kok), 2006
167 blz. en 16,5 EUR