Woord en geest. Hoofdlijnen van de theologie van de Pinksterbeweging

In een dikke kanjer geven twee Amerikaanse theologen van de Pinksterbeweging een uiteenzetting over het denken van een sterk groeiende protestantse aftakking: die van de Pinksterkerken. Tien hoofdstukken geven zicht op hun visie inzake God, de Bijbel, de mens, de zonde en vooral de Heilige Geest. Het is als het ware de catechismus van de Pinksterbeweging: zowel een naslagwerk als een handboek. (ES)
ISBN 90 435 1221 4

G.P. DUFFIELD & N.M. VAN CLEAVE, Woord en geest. Hoofdlijnen van de theologie van de Pinksterbeweging, Kampen (Kok), 2006
659 blz. en 37,5 EUR