De kunst van het beledigen

Arthur Schopenhauer is een eigenaardige filosoof: door de enen verguisd, door de anderen op handen gedragen als een belangrijke intellectueel met veel invloed op de 20ste eeuw. In dit boekje beschouwt hij het beledigen als een ultiem middel om discussies te winnen: “Onbeleefdheid maakt immers een einde aan alle meningsverschillen.” Geordend per trefwoord schrijft hij zijn beledigingen neer, die al bij al nog goed meevallen en dikwijls eerder grappig dan beledigend zijn. Een plezant kleinood uit de grote filosofie… (ES)

A. SCHOPENHAUER, De kunst van het beledigen, Kampen (Agora), 2002
142 blz. en 14,95 EUR