De dood in Vlaanderen: opvattingen en praktijken na 1950

Mensen kunnen niet meer omgaan met de dood. De dood is taboe. Volgens de auteur van dit boek is dat een cliché dat niet op waarheid berust. Ik deel die mening van de auteur niet, maar ik bekijk het van een ander perspectief (op filosofisch vlak) dan de auteur. De grote verdienste van Bleyen is dat hij dit cliché nuanceert en dat is een grote verdienste. Zijn empirisch onderzoek vult een belangrijk hiaat op: gedetailleerd beschrijft hij hoe in Vlaanderen het omgaan met de dood van aanzien is veranderd. Een zeer boeiend stuk geschiedenis! (ES)

J. BLEYEN, De dood in Vlaanderen: opvattingen en praktijken na 1950, Leuven (Davidsfonds), 2005
253 blz. en 23,5 EUR