Van aangezicht tot aangezicht

Augustinus heeft 40 jaar lang gepreekt. Men vermoedt dat hij meer dan 6000 sermoenen heeft uitgesproken, maar daarvan is slechts een tiende op schrift bewaard gebleven. Al zijn preken op het Mattheusevangelie worden in dit lijvige boek in Nederlandse vertaling gepresenteerd. Het is een modeluitgave geworden: een oerdegelijke inleiding, een uitgebreid kritisch apparaat, registers… Aan de hand van het evangelie diept Augustinus talrijke belangrijke thema's op: de menswording, het onzevader, goed en kwaad… Uit preek 80 plukte ik volgend beroemd citaat: "Zoals wij zijn, zijn de tijden." (NN)

A. AUGUSTINUS, Van aangezicht tot aangezicht, Amsterdam (Ambo-klassiek), 2004
676 blz. en