Modern of voor-modern? Een vals dilemma

De overgang van de premoderniteit (Middeleeuwen) naar de Moderniteit (17de-20ste eeuw) blijft nog steeds wetenschappelijke discussies uitlokken. Zopas verscheen de visie van de bekwame Nederlandse metafysicus Berger. Van hem verscheen eerder bij Damon ook al het schitterende "Metafysica: een dwarse geschiedenis." Berger gaat in discussie met de bekende opvattingen van Hans Blumenberg, die beide periodes te veel uit elkaar legt. Berger meent dat onze tijd een product van de moderniteit is, maar dat er ook verlies van waardevol premodern gedachtegoed is. Het is een scherpzinnig boek geworden dat enige filosofische voorkennis vergt. (NN)

H. BERGER, Modern of voor-modern? Een vals dilemma, Budel (Damon), 2005
320 blz. en 19,9 EUR