Rembrandts late religieuze portretten

Rembrandt blijft ongelooflijk fascineren en er blijven dan ook constant studies over hem verschijnen. Vaak ook over meer gedetailleerde elementen uit zijn oeuvre, zoals dit boek. Eigenlijk gaat het over een minder bekende serie late schilderijen: halfportretten van peinzende religieuze (bijbelse) figuren, geschilderd in de moeilijke jaren van zijn leven. De auteurs hebben 17 van die schilderijen bijeengebracht in deze studie. Dikwijls is men zeker qua identificatie van de afgebeelde figuren. En ook of de werken als een reeks bedoeld werd, is niet zeker. Maar dat neemt het artistieke genot niet weg. (ES)
ISBN 90 400 9068 8

A.K. WHEELOCK & P.C. SUTTON, Rembrandts late religieuze portretten, Zwolle (Waanders Uitgevers), 2006
152 blz. en 34,95 EUR