Over rouw. De zin van de vijf stadia van rouwverwerking

Kübler-Ross is wereldberoemd geworden met haar boekje over de 5 stadia van het rouwproces en alhoewel men er vandaag wat van afgestapt is, erkent iedereen nog haar verdiensten. Haar eerste boekje, Lessen voor levenden, is de wereld rond gegaan. Het boek dat nu pas vertaald is, kwam net voor haar eigen dood tot stand. Net nu de dood totaal zinloos aan het worden is, is dit boek zo profetisch: het toont de uiterste zinvolheid van het rouwen aan en hoe er zelfs helende kracht kan uit geput worden. Een prachtig werk dat nog niets aan betekenis heeft ingeboet. (TS)
ISBN 90 263 1962 2

E. KÜBLER-ROSS & D. KESSLER, Over rouw. De zin van de vijf stadia van rouwverwerking, Amsterdam (Ambo), 2006
265 blz. en 19,95 EUR