Het kleine boek wijsheid

Wijdheidsboekjes bij de vleet en ik zie niet in waarin dit boekje verschilt van de talloze anderen. Van den Heede heeft een groot aantal korte wijsheidsverhaaltjes bijeengebracht uit verschillende religies en wijsheidstradities. Het is een verzorgd uitgegeven boekje, dat voor het overige weinig specifieks om het lijf heeft. Ideaal voor het slapengaan. (NN)

P. VAN DEN HEEDE, Het kleine boek wijsheid, Tielt (Lannoo), 2005
144 blz. en 9,95 EUR