Handelingen XIII-XXVIII (deel 2)

In Handelingen 13-28 staat de uitbreiding van het christendom in het Romeinse Rijk centraal: Paulus bereikt uiteindelijk zelfs Rome. Van de Linde schrijft zeer toegankelijke commentaren op deze belangrijke boeken. De auteur wil die commentaar trouwens actualiseren door er telkens reflectievragen bij te stellen, wat de bruikbaarheid voor catechetische- of Bijbelgroepen verhoogt. Misschien had Van de Linde net iets minder 'literair' moeten schrijven, want hij is zeker geen poëet, ook al toont hij aspiraties… (JG)

D.M. VAN DE LINDE, Handelingen XIII-XXVIII (deel 2), Kampen (Kok), 2004
202 blz. en 16,9 EUR