Verlossend inzicht: filosofie en christendom

Voor de theologie wordt de filosofie altijd verondersteld. Men heeft die opvatting zelfs in de seminarie-opleiding gestandardiseerd: eerst twee jaar filosofie en dan vier jaar theologie. Twee groten in het de Nederlandstalige godsdienstfilosofie hebben de geschiedenis van die eeuwenlange verhouding in een briljant essay uiteengezet. Een zeer verfijnd en verhelderend essay dat een must is voor iedereen die de dynamiek tussen deze beide takken van wetenschap beter wil leren kennen. Enige voorkennis is gewenst. (NN)

G. VAN HEESWIJCK & W. VAN HERCK, Verlossend inzicht: filosofie en christendom, Averbode (Averbode), 2005
207 blz. en