Geloven is achterlijk, zeggen ze. Open brief aan kerkverlaters

Mark Van de Voorde laat nog eens van zich horen en dat is helemaal niet onopgemerkt voorbij gegaan. We weten allemaal dat Van de Voorde de laatste jaren bij Kerk+Leven een opener pen had gekregen en dat is er nu niet minder om geworden. Niet dat hij ongenuanceerd te werk zou gaan, integendeel zelfs. Door de nuance roept hij net verzet op: voor "rechtse" katholieken is hij te toegeeflijk, voor "linkse" is hij te conservatief. Dat is de tol als men genuanceerd en realistisch te werk wil gaan. Of Van de Voorde de kerkverlaters zal terughalen, valt te betwijfelen, maar dat maakt de poging niet minder lovenswaardig. Zijn beschrijving van hoe het allemaal zover is gekomen is eerlijk en accuraat. Zijn visie op het hoe het nu verder moet, is realistisch en… christelijk. Laten we hopen dat het boekje nog vaak onderwerp van gespreksstof zal worden, bijvoorbeeld alleen al n.a.v. zijn ideeën over de secularisatie. (ES)
ISBN 90-5826-389-4

M. VAN DE VOORDE, Geloven is achterlijk, zeggen ze. Open brief aan kerkverlaters, Leuven (Davidsfonds), 2006
96 blz. en 14,95 EUR