De Bijbelverhalen gezien door de ogen van Renbrandt

Rembrandt en de Bijbel zijn twee handen op een buik. Vele Bijbels worden geïllustreerd met Rembrandt en het omgekeerde gebeurt ook. Schuurman heeft enkele bekende (maar ook minder bekende) schilderijen bijeengebracht in een klein geschenkboekje (als jet het mij vraagt) en geflankeerd door de betrokken Bijbelteksten. Ik moet zeggen dat dit toch wat te beknopt is. Bijvoorbeeld bij het schilderij 'Batseba met het briefje van David' wordt in het flankerende Bijbelperikoopje dat briefje niet verklaard. Enige vertrouwdheid met de Bijbelse verhalen wordt voorondersteld. Ook nu weer blijkt hoe onovertroffen en verbazingwekkend accuraat Rembrandt de geest van de Bijbel in het schilderij weet te vatten. (ES)
ISBN 90-435-1163-3

M. SCHUURMAN (SAMENSTELLER), De Bijbelverhalen gezien door de ogen van Renbrandt, Kampen (Kok), 2005
61 blz. en 14,5 EUR