Felix de Boeck

Eindelijk! Eindelijk krijgt een van de belangrijkste schilders van de Vlaanderens 20ste eeuw een eerbetoon in deze prachtige monografie. Gezien zijn diepe religiositeit (niet in de esthetische betekenis van het woord!) zal hij net als Anton van Wilderode in de lyriek wel niet op de canon van grote artiesten komen, maar hij behoort wel degelijk tot de top. Het eerste wat opvalt is toch dat niet elke periode even sterk is, maar over het algemeen is het een uitzonderlijk kunstenaar. (JG)

R. DE PUYDT, Felix de Boeck, Oostkamp (Stichting Kunstboek), 2004
192 blz. en 59,9 EUR