Hoop - Geloof - Liefde

Grün liet in het Nederlands het licht zien aan drie (betrekkelijk dure) boekjes (waarom niet één groter essay?) omtrent de drie goddelijke deugde van hoop, geloof en liefde. Het zijn kleine boekjes voor op het nachtkastje lijkt het wel. Ik wil echter niet meewarig doen over de inhoud: die is zeer goed en Grün vindt er nog eens het prachtige midden tussen psychologie en "theologie". In plaats van nachtkastjesliteratuur kan je de boekjes ook beschouwen als een mooi geschenk… (JG)

A. GR√úN, Hoop - Geloof - Liefde, Kapellen (Pelckmans), 2004
120 blz. en 29,7 EUR