Geschiedenis van Brabant: van het hertogdom tot heden

Voor een niet overdreven prijs koopt men met dit boek een standaardwerk voor de komende 25 jaar. Het weze duidelijk: de geschiedenis van het oude hertogdom Brabant belangt gans Vlaanderen aan. 2000 jaar geschiedenis wordt door talloze experten uit de doeken gedaan. In elke grote historische periode komen de grote thema's aan bod: politiek, economie, religie en cultuur. Een uitgebreide bibliografie is de kroon op deze magistrale studie. (NN)

NN., Geschiedenis van Brabant: van het hertogdom tot heden, Leuven (Davidsfonds), 2004
720 blz. en 49,95 EUR