De mens in opstand

Is het niet verwonderlijk dat dit de allereerste integrale uitgave van L'homme révolté is? Toch is het waar! Het is een van zijn belangrijkste boeken, eigenlijk een essay over de ontsporingen van het revolutionaire denken vanaf de Franse Revolutie tot aan de concentratiekampen. Camus opteert voor een humanisme van de redelijkheid. (ES)

A. CAMUS, De mens in opstand, Amsterdam & Antwerpen (De Prom), 2004
320 blz. en 24,95 EUR