Er is een kindeke… De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur (incl. CD)

N.a.v. de nieuwe Bijbelvertaling verscheen een boekje over Kerstmis. De eerste 3 hoofdstukken van dit boekje behandelen het oorspronkelijke, Bijbelse kerstverhaal. Andere hoofdstukken belichten vooral culturele aspecten: literatuur, lied, schilderkunst en cultuurgeschiedenis. Bij het gedeelte over muziek (van Ignace Bossuyt!) zit een CD met enkele oude kerstliederen uit onze contreien. (ES)

NN., Er is een kindeke… De geboorte van Jezus in de Nederlandse en Vlaamse cultuur (incl. CD), Amsterdam (Amsterdam University Press), 2004
164 blz. en 19,5 EUR