Leven van het land. Boeren in België (1750-2000)

Het voorbije jaar stond de landbouw – wat is kenmerkender voor het voorbije Vlaanderen – in de kijker, o.m. met de fel gesmaakte hoeve-uitstappen van het Davidsfonds. Deze studie is een van de mooiste resultaten: een historisch overzicht van de Vlaamse landbouw vanaf 1750. Het boek schetst de evolutie van keuterboer tot agrarisch ingenieur. Verschillende leden van het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedschrijving leverden een prachtig overzichtswerk af. (NN)

Y. SEGERS & L. VAN MOLLE, Leven van het land. Boeren in België (1750-2000), Leuven (Davidsfonds),
190 blz. en 34,5 EUR