Barmhartigheid en gerechtigheid: handboek diaconiewetenschap

In Nederland bestaat het natuurlijk: een (hoofdzakelijk protestants) handboek voor diaconiewetenschap. In Vlaanderen is het zelfs nog niet eens een wetenschap… Het gaat trouwens niet over wat diakens al dan niet mogen doen, maar over christelijke dienstbetoon (de oorspronkelijke betekenis van diaconie). Een veertigtal auteurs bestrijken het hele veld van de diaconie: historisch, sociaal, wetenschappelijk… (ES)

H. CRIJNS, W. ELHORST, L. MIEDEMA E.A., Barmhartigheid en gerechtigheid: handboek diaconiewetenschap, Kampen (Kok), 2004
443 blz. en 42,5 EUR