De uitleg van de brede en de smalle weg

Haast iedereen kent die fameuze prent uit de tweede helft van de 19de met als thema de brede weg naar de hel en de smalle weg naar de hemel. Die prent zit zowaar stampvol theologie en Bijbelverwijzingen en verlangt dus heel wat uitleg! Dit boekje formuleert een antwoord op de vraag wat er in godsnaam allemaal op die prent staat. Heel verzorgd uitgegeven en aangename, verpozende lectuur. (NN)

J.J.W.A. WIJCHERS, De uitleg van de brede en de smalle weg, Kampen (De Groot Goudriaan), 2004
75 blz. en 12,9 EUR