De Canterbury-verhalen

Tegen een eerlijke prijs verschenen Chaucers Canterbury Tales bij Ambo in een paperbackeditie. Chaucer heeft 14 jaar gewerkt aan zijn hoofdwerk dat tevens een van de hoofdwerken uit de Engelse en de wereldliteratuur is. De inhoud is gekend: pelgrims op weg naar Canterbury vullen hun tijd met het vertellen van verhalen: humoristisch, kritisch, ironisch, tolerant. Het gaat om een herdruk van de eerste integrale vertaling van dit werk in het Nederlands. Een kritisch apparaat vereenvoudigt de literatuur. (ES)

G. CHAUCER, De Canterbury-verhalen, Amsterdam (Ambo), 2004
695 blz. en 19,95 EUR