Bonifatius: zijn leven, zijn invloed

Bonifatius behoort tot de gekende vaders van Europa en van de kerk. Hij behoorde in de 8ste eeuw tot een kerk die in het slop zat, maar die onder meer door zijn toedoen zou uitgroeien tot iets groots. Jelsma poogt door tot de veelzijdige natuur van Bonifatius en hij is daar betrekkelijk goed in geslaagd. Steeds wordt de context van zijn leven en denken gerespecteerd. Het boek is vertellend geschreven, ongestoord door voetnoten (helaas!). (NN)

A. JELSMA, Bonifatius: zijn leven, zijn invloed, Zoetermeer (Meinema), 2003
183 blz. en 18,5 EUR