Religie en de dood. Momentopnamen uit de geschiedenis van de westerse omgang met de dood

Deze studie bevat een vijftal bijdragen die het sterven doorheen de geschiedenis belichten: van de Middeleeuwen tot nu, waarbij een evolutie geconstateerd wordt in de richting van het steeds meer problematiseren van de dood. Geregeld maken de auteurs trouwens een vergelijking met het sterven nu en in de door hen besproken periode. Het is vlot leesbaar en erg informatief. Alleen al de filosofische bespiegelingen aan het begin van het werk zijn al meer dan de moeite waard. (ES)

G. VANHEESWIJCK & W. VAN HERCK, Religie en de dood. Momentopnamen uit de geschiedenis van de westerse omgang met de dood, Kampen/Kapellen (Klement/Pelckmans), 2004
158 blz. en 15,95 EUR