Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken

In Parijs werd me een papiertje in de handen gestopt om me te laten ontdopen en apostaat te worden in dit jaar van atheïsme. Het bleek van de Raelbeweging te zijn. Mij onbekend, tot ik ze tegenkwam in dit ronduit schitterende en hoogst aanbevelenswaardige naslagwerk omtrent de religieuze stromingen in de hele wereld. Tientallen specialisten hebben hieraan meegewerkt en zorgen telkens voor een goede inleiding op de religie, alsook voor een uitgelezen bibliografie. (NN)

B. VAN GELDER & E.G. HOEKSTRA (RED.), Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken, Kampen (Kok),
686 blz. en 54,9 EUR