Dietrich Bonhoeffer. Een schets van zijn leven

Bonhoeffers oeuvre raakt stilaan helemaal vertaald in het Nederlands. Dat geldt ook voor zijn grote biografie. Van Renate Betghe verscheen een beknopte en mooi geïllustreerde biografie van een van de meest fascinerende protestantse theologen van de 20ste eeuw, die op Hitlers persoonlijk bevel moest opgehangen worden! (ES)

R. BETGHE, Dietrich Bonhoeffer. Een schets van zijn leven, Kampen (Kok), 2002
87 blz. en 12,9 EUR