Breviloquium. De theologie in kort bestek

Zopas verscheen het tweede en laatste deel van Bonaventura’s samenvatting van zijn theologisch onderricht: het Breviloquium. Dit deel behandelt het herstel van de schepping door middel van de sacramenten en het laatst oordeel. Bonaventura denkt dat alles vanuit God en Christus. Net zoals in het eerste deel staat naast de vertaling ook de Latijnse tekst en onderaan een verklaring. Ik deel de mening van recensenten die de vertaling niet optimaal vinden niet. Wel bevat de uitgave nog te veel zet- of typfouten. Voor het overige is dit een schitterend theologisch werk! (HG)

BONAVENTURA, Breviloquium. De theologie in kort bestek, Assen (Van Gorcum), 2004
317 blz. en 26 EUR