Gesprekken over de natuurlijke religie

Tot de invloedrijkste boekjes over religie uit de periode van de Verlichting behoren David Humes gesprekken over wat hij noemt de natuurlijke religie. De scepticus Hume heeft levenslang een grote interesse gehad voor de religie, niet zozeer voor het christendom in het bijzonder, maar voor de natuurlijke religie: een soort oerreligie, vrij van instituties en bijgeloof. Ondanks die nuance ging hij door voor een atheïst. Ondanks het feit dat we zijn opvattingen niet meer kunnen delen, zijn we blij met de vertaling. Het gaat om een invloedrijk werkje met een onmiskenbare invloed op de Franse Verlichting. (EN)
ISBN 90-5573-602-3

D. HUME, Gesprekken over de natuurlijke religie, Budel (Damon), 2005
167 blz. en 24,9 EUR