Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand. Uitleg van het evangelie volgens Lucas

Veel theologie uit de Oudheid is wat het eigenlijk zou moeten zijn: commentaar op de Schrift en de actualisering ervan. Ambrosius geldt als een grote en invloedrijke autoriteit op dat vlak, maar nog nooit werd iets daarvan in het Nederlands vertaald. Wie dit boek leest, zal verrast staan, want exegese in de Oudheid is heel wat anders dan nu. Het is eigenlijk een spirituele lezing van de Schrift. Het is een mengeling van Schriftstudie, meditatie, homiletiek… De centrale bekommernis van de bisschop van Milaan is het aaneenrijgen van de christenen tot het Lichaam van Christus. Ik betreur alleen dat de vertaling net iets te weinig becommentarieerd is en het gaat al bij al toch niet om een eenvoudige Bijbelexegese. Een degelijke inleiding maakt wel wat goed. (NN)
ISBN 90-5573-644-9

A. AMBROSIUS VAN MILAAN, Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand. Uitleg van het evangelie volgens Lucas, Budel (Damon), 2005
586 blz. en 39,9 EUR