Job-Psalmen, Gaan in het spoor van het Oude Testament

De psalmen behoren ongetwijfeld tot de allergrootste gebedenschat van joden en christenen. Het zijn stuk voor stuk juweeltjes die hopelijk herontdekt worden door veel Vlamingen in dit jaar van het gebed. Hetzelfde geldt voor Job: nog steeds het referentiewerk voor wie zich buigt over de relatie tussen God en het lijden. Douma gaat echter exegetisch te werk en niet spiritueel en dat zelfs op een zeer specialistische wijze. Hij refereert voortdurend naar de Hebreeuwse grondtekst. Niet dat men vertrouwd moet zijn met het Hebreeuws, maar het werk vergt aandachtige studie. (EN)
ISBN 90-435-1175-7

J. DOUMA, Job-Psalmen, Gaan in het spoor van het Oude Testament, Kampen (Kok), 2005
116 blz. en 10 EUR