Islam en de joods-christelijke traditie. Een verkenning

Frank Peters doceert aan de universiteit van New York, waar hij gespecialiseerd is in de monotheïstische religies. De Islam is in, zij het op een bedenkenswaardige manier. Feit en fictie lopen door elkaar. Enthousiasme en angst wisselen elkaar af. Peters levert een integraal en vriendelijke versie van de Islam. Het is duidelijk dat de auteur reeds door de Verlichting is gegaan en dat hij door die bril de Islam leest. Daar is op zich helemaal niets mis mee, maar het blijft de vraag of islamitische lezers uit het Midden-Oosten zich hierin herkennen. Vraag is of ze dat zouden moeten kunnen! Als inleiding kan het zeker tellen en behoort het tot het betere werk. Vandaar dat het ook is uitgegeven door Boom. (EN)
ISBN 90-8506-165-2

F.E. PETERS, Islam en de joods-christelijke traditie. Een verkenning, Amsterdam (Boom), 2005
304 blz. en 24,5 EUR