Het boek der liederen, 2 delen, ed. Herman Vekeman

Ongetwijfeld behoort Hadewijch tot de belangrijkste Middelnederlandse auteurs aller tijden. Misschien behoren haar brieven zelfs tot de mooiste van de briefcultuur in de Nederlanden. Maar ze heeft ook 45 liederen geschreven (eertijds steevast betiteld als de 45 strofische gedichten omdat ze steeds zonder noten in de handschriften overgeleverd werden). Hadewijchs liederen werden nog nooit zo uitvoerig uitgegeven als nu, in twee boekdelen (Tekst/hertaling & commentaar). Het is een absoluut hoogtepunt in de uitgaven van Hadewijch, met uitvoerige toelichtingen en interpretatiestudies. Vekeman laat ons kennis maken met de ongekende diepte van haar liederen. Hadewijch treedt op het voorplan als een revolutionaire, maar vrome vrouw en niet als een sobere, devotelijke begijn. Bovendien wijst hij op haar meesterlijke taalbeheersing. Een must… (NN)
ISBN 90-5573-632-5 en 90-5573-633-3

HADEWIJCH, Het boek der liederen, 2 delen, ed. Herman Vekeman, Budel (Damon), 2005
807 blz. en 59,8 EUR