Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen

Elchardus en zijn team hebben al heel wat bewogen in Vlaanderen op sociaal gebied. De term ‘middenveld’ is reeds stevig ingeburgerd en een politiek concept geworden. De verbijsterende resultaten van hun onderzoek zijn inmiddels gemeengoed geworden: het Vlaamse verenigingsleven is een kapitale factor in de uitbouw van een verdraagzame en democratische gemeenschap. Het doorgetrokken liberale model wordt failliet verklaard. Een minder gepromote stelling van het boek is dat het middenveld soms zo sterk is dat het de politiek kan uithollen… Acht schitterende hoofdstukken voor wie bekommerd is om de toekomst van onze samenleving… (JG)

M. ELCHARDUS, L. HUYSE, & M. HOOGHE, Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen, Brussel (VUBPress), 2002
253 blz. en 16,95 EUR