De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen

De Duinenabdij is voor Vlaanderen van Villers-la-Ville is voor Wallonië: de belangrijkste cisterciënzerruïne. Lange tijd was de Duinenabdij een hoopje verwaarloosde stenen waarmee men ongeïnteresseerde toeristen op regenachtige dagen van kust trachtte weg te lokken. Onder impuls van het huidige gemeentebestuur is daar verandering in gekomen en het resultaat mag gezien worden: een eigentijdse, interactieve museumsite die gewone mensen warm maakt voor het religieuze verleden van onze contreien. Daarin heeft de Duinenabdij ooit een prominente plaats bekleed. De voorlopige kroon op het werk vormt voorzeker dit boek: een integraal overzicht van de geschiedenis van de site, gaande van de spirituele geschiedenis van de cisterciënzers tot de materiële geschiedenis van de bewoners. (JG)
ISBN 90-209-5900-X

D. VANCLOOSTER (RED.), De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen, Tielt (Lannoo), 2005
207 blz. en 49,95 EUR